اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات: 

  

1-دکتر ارسلان سالاری متخصص قلب و عروق – فلوشیپ کاردیواینترونشنال- عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)

آدرس ایمیل: gums.icrc@gmail.com    

آدرس پستی: رشت - خیابان 15 خرداد - جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان - مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمتمرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق

شماره تماس: 013-33618177

2- دکتر فردین میربلوک - متخصص قلب و عروق – فلوشیپ کاردیواینترونشنال- عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)

آدرس ایمیل:   dr.mirbolouk@gmail.com   

آدرس پستی: رشت - خیابان 15 خرداد - جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان - مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمتمرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق

شماره تماس: 013-33618177

  

3- دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی- دکتری پرستاری-عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)

آدرس ایمیل:   emamisig@gmail.com        

آدرس پستی: رشت - خیابان 15 خرداد - جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان - مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمتمرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق

شماره تماس: 013-33618177

  

4- دکتر مرجان مهدوی روشن - متخصص تغذیه- عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)

آدرس ایمیل:  marjanmahdavi60@gmail.com

آدرس پستی: رشت - خیابان 15 خرداد - جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان - مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمتمرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق

شماره تماس: 013-33618177

  

5- دکتر محبوبه قلی پور  - متخصص قلب و عروق – عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)


 6- دکتر مهریار حبیبی - دکتری زیست فناوری پزشکی – عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی) 


7- دکتر سلمان نیک فرجام - متخصص قلب و عروق – فلوشیپ کاردیواینترونشنال- عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)


8- دکتر سیده فاطمه میررازقی متخصص قلب و عروق – فلوشیپ اکوکاردیوگرافی- عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی) 

  

9- دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی- دکتری فیزیولوژی- عضو هیات علمی(لینک به سامانه علم سنجی) 

  

10- دکتر ایمان علیزاده- دکتری زبان انگلیسی-  عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)

  

11- دکتر طلوع حسندخت-متخصص پزشکی اجتماعی -عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)

  

12-دکتر مریم شکیبا- دکتری اپیدمیولوژی -عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)


13- دکتر آسیه عشوری- دکتری امار-عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)

  

14-دکتر فاطمه مودب-دکتری پرستاری -عضو غیر هیات علمی


15- دکتر زینب قربانی - متخصص تغذیه- عضو هیات علمی - لینک علم سنجی

16- دکتر جلال خیرخواه - فلوشیپ الکتروفیزیولووژی قلب - عضو هیات علمی - لینک علم سنجی

 17- دکتر ابوذر فخرموسویفلوشیپ کاردیواینترونشنال- عضو هیات علمی - لینک علم سنجی

18- دکتر سید مهدی موسوی - متخصص بیماری های قلب و عروق - عضو هیات علمی - لینک علم سنجی

 

محققین مرکز تحقیقات :

       1-  دکتر سمانه کرمی - دکترای  آموزش زبان انگلیسی  - عضو هیات علمی 

       2- دکتر صغری فرضی پور -متخصص دارو سازی هسته ای -عضو هیات علمی 

آخرین بروز رسانی : 22 آبان 1401