چشم انداز:

 تا پایان سال 1406 ، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق دارای توان تولید و تدوین طرح ها و سیاست های مداخله ای مبتنی بر شواهد علمی و تجربی به منظور بهبود ارائه خدمات در زمینه مداخلات مربوط به بیماری های قلبی و عروقی، مواجهه با بیمار و حادثه قلبی و بازتوانی در صورت بروز بیماری قلبی و عروقی است. همچنین این مرکز مرجع اطلاعات معتبر استانی و تحلیل های آماری و اپیدمیولوژیک مانند تعیین شیوع ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی خواهد بود.

اهداف کلی و اختصاصی :

هدف کلی :(Goal)

G1: توسعه و بستر سازی دانش در حیطه بیماریهای قلب و عروق

 

اهداف اختصاصی(Objective) :

G101. اجرای طرحهای تحقیقاتی در حیطه بیماریهای قلب و عروق

.G1O2 نگارش مقالات علمی با کیفیت در حیطه بیماریهای قلب و عروق

 .G1O3مشارکت فعال در امر آموزش و تربیت نیروهای متخصص و توانمندسازی انها در امر پژوهش

G1O4. نگارش کتاب ، پمفلت و جزوه های آموزشی در حیطه بیماریهای قلب و عروق

 

هدف کلی:

G2: گسترش همکاری های ملی و بین المللی و هدفمند نمودن پژوهش در حیطه بیماری های قلب و عروق

 

    اهداف اختصاصی:

G2O1    . تدوین اولویتهای پژوهشی مرکز و اطلاع رسانی در سطح وسیع

.G2O2     فرهنگ سازی به منظور فراگیر نمودن پژوهش برای مشارکت تمامی کارکنان درگیر در نظام سلامت مردم

.G2O3     نگارش تفاهم نامه های ملی و بین المللی

.G2O4     افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در پایگاه های معتبر جهانی

.G2O6     ایجاد ارتباط علمی و تحقیقاتی با مراجع علمی پژوهشی داخل و خارج از کشور

.G2O7     ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین و رزیدنت ها ی گروه قلب و عروق - بیهوشی و سایر رشته ها در سایر دانشگاهها

.G2O8     ارتقا وب سایت انگلیسی و فارسی مرکز

 

هدف کلی:

:G3 بکار گیری دانش تولید شده در حیطه بیماری های قلب و عروق

 

     اهداف اختصاصی:

.G3O1     نگارش خلاصه های سیاستی از نتایج طرحها

G3O2     تدوین گایدلاینهای مرتبط با بیماریهای قلب عروق

G3O3    برگزاری جلسات مستمر با پزشکان و پرستاران بالینی و نیز با بخش بهداشت و درمان برای کنترل ریسک فاکتورهای مرتبط با بیماری های قلب و عروق

 

هدف کلی:

G4: ارتقا زیر ساخت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق

 

     اهداف اختصاصی:

     G4O1. ایجاد رجیستری مرتبط با بیماریهای قلب و عروق در مرکز

      G4O2. همکاری با رجیستری های موجود در ارتباط با بیماری های قلب و عروق مرکز

      G4O3. افزایش تعداد رایانه ها و ارتقا کیفی رایانه های موجود در مرکز

      G4O4. هماهنگی با اچ آی اس بیمارستانی و ایجاد پورت اچ آی اس برای دسترسی مستقیم به داده های بیمارستانی

      G4O5. افزایش کتابها و رفرنسهای مرتبط با بیماری های قلب و عروق در کتابخانه مرکز

 

هدف کلی:

G5. ارتقا زیر ساخت های نیروی انسانی مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق

 

     اهداف اختصاصی:

      G5O1 جذب هیات علمی زبده و با سابقه مرتبط با فعالیت مرکز در حیطه های قلب و عروق

      G5O2 برگزاری دوره های مداوم روش تحقیق علمی برای اساتید و پژوهشگران حیطه بیماری های قلب و عروق

      G5O3  جذب کارشناسان پژوهش زبده و با سابقه مرتبط با فعالیت مرکز در حیطه های قلب و عروق

      G5O4  استقرار دایمی مشاور آمار در مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق

      G50O5 استقرار دایمی مشاور اپیدمیولوژی در مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق

 

 

بیانیه مأموریت :

مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق  دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای چشم اندازخود ماموریتهای زیر را بر عهده دارد :

  1. انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه ای و ارائه مدلهای کاربردی مرتبط در حیطه بیماریهای قلب و عروق  به منظور ارتقاء سلامت و نیل به توسعه پایدار در منطقه     
  2. ترجمه و انتقال دانش سلامت  به منظور تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
  3. آموزش نیروی انسانی به منظور توسعه دانش مرتبط بابیماریهای قلب و عروق و تربیت دانش آموختگان
  4. گسترش و انتشار دانش مرتبط با بیماریهای قلب و عروق
  5. شناخت و تحلیل نیازهای جامعه و تدوین برنامه مداخله های موثر برارتقاء سلامت و ارزشیابی مداخله های انجام شدهآخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400