حیطه های تحقیقاتی و اولویت های پژوهشی:

 • بیماری های آترواسکلروتیک قلبی، سندرم کرونری حاد، بیماری های ایسکمیک قلبی، آریتمی، نارسایی قلبی، هایپرتانسیون، هایپرلیپیدمی و سندرم متابولیک
 • پیامدهای مختلف و بقا پس از اقدامات مداخله ای قلبی مانند جراحی بای پس عروق کرونر، و آنژیوپلاستی
 • پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی
 • شاخص های مرتبط با تغذیه و رژیم غذایی و بیماری های قلبی عروقی
 • عوامل خطر سایکولوژیک و بیماری های قلبی عروقی
 • مسیرهای سلولی دخیل در بیماری های قلبی و بیومارکر های قلبی-عروق
 • کارآزمایی های بالینی دارویی، رژیمی و طب مکمل موثر بر بیماری های قلبی عروقی
 • مطالعات اپیدمیولوژیکی و کوهورت آینده نگر جهت بررسی ارتباط بیماری های مزمن و عوامل خطر محیطی و ... با شیوع و بروز بیماری های قلبی عروقی
 • بررسی شاخص های بقا در بیماری های قلبی-عروقی
 • مطالعات الکتروفیزیولوژیک و تصویربرداری قلبی
 • مراقبت های پرستاری در بیماران قلبی عروقی
آخرین بروز رسانی : 22 آبان 1401