فرم  فایل PDF  فایل WORD
 
 -  -
مدارک مورد نیاز ثبت جهت دانشجویان و همکاران  
 فرم اخلاق    
فرم پروپزال- طرح کارآزمایی بالینی  
فرم پروپزال- طرح پژوهشی   

فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه
(مربوط به ثبت پایان نامه)
 
فرم گزارش پیشرفت کار طرح های پژوهشی  
فرم گزارش پیشرفت کار  

نحوه ی تنظیم گزارش نهایی تحقیق

 
فرم رضایت نامه آگاهانه    -

فرم الویت های تحقیقاتی

-

فرم پروپوزال مطالعات مرور سیستماتیک و متا آنالیز

 

فرم ترجمان دانش

 

فرم  رضایت پایان نامه

(مربوط به ثبت پایان نامه)

فرم ثبت پایان نامه

(مربوط به ثبت پایان نامه)
 
 

فرم تعیین داور  جلسه دفاع

 
 

فرم تعیین تاریخ جلسه دفاع

 
 
 فرم تایید عنوان پایان نامه    
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 22 مهر 1400