بررسی میزان بروز پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونر قلب در استان گیلان

(طراحی پروتکل مطالعه ثبت و پیگیری بیماری عروق کرونر حشمت)

Coronary Artery Diseases Heshmat Registery (CADHER)

 

تاکنون تحقیقات زیادی در مورد عوامل موثر بر بروز، اتیولوژی و پیش آگهی بیماری های قلبی عروقی و بخصوص بیماری عروق کرونر (Coronary Artery Disease (CAD)) طراحی و اجرا شده اند. اگرچه، تنها تعداد کمی از مطالعات دقیقا با هدف بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده تشخیص یا شدت CAD از نظر آنژیوگرافی در جمعیت های بالا صورت پذیرفته است. بعلاوه، با توجه به اهمیت ریسک فاکتورهای مرتبط با عوامل ژنتیکی و جغرافیایی و محیطی هر منطقه در ایجاد بیماری های قلبی عروقی نبود یک دیتا بانک مشخص از این بیماران در استان گیلان موجب شده است تا شناسایی ریسک فاکتورهای مرتبط با ایجاد درگیری عروق کرونر  و متعاقب آن ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و درمان  این بیماری مغفول  بماند.

 

بر این  اساس،  مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم  پزشکی گیلان طرحی را در قالب راه اندازی یک مرکز ثبت  و پیگیری بر روی بیماران دارای هرگونه  درگیری عروق کرونر مراجعه کننده به  بیمارستان حشمت جهت  انجام  آنژیوگرافی با عنوان  Coronary Artery Diseases Heshmat Registery (CADHER) بنا نهاده است تا براساس آن مطالعات وسیعی را با هدف ‏شناسایی عوامل خطر بیماریهای مزمن قلبی و عروقی، الگوی غذایی، بررسی شاخص های سرمی، عوامل خطر قلبی و عروقی، نتایج نوار قلب، اکوکاردیوگرافی و آنژیوگرافی و سایر موارد مرتبط با شدت و میزان بروز حوادث  قلبی عروقی طراحی واجرا نماید.  بدیهی است نهایتا این مطالعات در بهبود کیفیت زندگی بیماران با فاکتورهای خطرقلبی وع روقی موثر خواهند بود.

دراصل این مطالعه به عنوان یک بررسی وسیع برای دستیابی به بینش بیشتر در مورد مجموعه عوامل خطر،ارزش پیش بینی کنندگی این عوامل و ارتباط آنها با  تشخیص و شدت  CAD در بیماران تحت آنژیوگرافی مراجعه کننده به بیممارستان حشمت طراحی شده است . یک هدف دیگر مطالعه هم ارزیابی طولانی مدت کیفیت کنترل فاکتورهای خطر CAD  و استراتژی های درمانی  اجرا شده می باشد.

علاوه بر این، این برنامه در آینده امکان مقایسه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مرجع قلب در استان گیلان را با سایر مطالعات و رجیستری های فعال در کشور فراهم خواهد کرد.

 

آخرین بروز رسانی : 24 آبان 1400