ثبت وضعیت دریافت های غذایی و عادات تعذیه ای در بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونر قلب در استان گیلان

Nutrithion Heshmat Registery (NUTHER)

 

در سال های اخیر، مطالعات متعددی بر نقش مهم عادات غذایی و عادات زندگی در ایجاد آترواسکلروز تاکید کرده اند. انتخاب های غذایی غلط از مهمترین عواملی هستند که سلامتی را تضعیف می کنند و تقریباً به طور مستقیم یا غیر مستقیم علت 50 درصد از کل مرگ های ناشی از CVD را تشکیل می دهند. با توجه به آمارهای ارائه شده در مطالعه بار جهانی بیماری ها، بیش از 9.1 میلیون مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی در سراسر جهان-که معادل 52٪ از کل مرگ های ثبت شده ناشی از این بیماری ها است به ریسک فاکتورهای مرتبط با رژیم غذایی مربوط می شود.
بنابراین، از آنجا که تغذیه یک عامل خطر قابل کنترل برای آترواسکلروز است، شناسایی صحیح عوامل اصلی خطر تغذیه ای و توجه به وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی و آترواسکلروز می تواند وضعیت سلامتی بیمار را بهبود بخشد و در نتیجه پیش آگهی بیماران را ارتقا دهد. بنابراین، ایجاد یک توافق در مورد مصرف مواد غذایی برای کاهش وقوع آترواسکلروز و در نتیجه کاهش بروز بیماریهای قلبی عروقی و مغزی بسیار اهمیت دارد.
بعلاوه، با توجه به این موضوع که قومیت، نژاد و مناطق جغرافیایی مختلف می توانند روی عادات غذایی افراد موثر باشند ولی تاکنون مطالعه جامعی که بررسی کننده عادات و الگوهای غذایی بیماران مبتلا به CAD در استان گیلان باشد انجام نشده است، مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی گیلان قصد دارد در قالب طراحی یک مطالعه ثبت وضعیت دریافت های غذایی بیماران با تشخیص CAD مراجعه کننده به بیمارستان حشمت جهت انجام آنژیوگرافی، یک بررسی و تحلیل جامع از عادات تغذیه ای و دریافت گروهها و اقلام غذایی و مکمل های تغذیه ای این افراد را با هدف ‏شناسایی نقش عوامل تغذیه ای به عنوان فاکتورهای موثر بر ریسک بیماری های مزمن قلبی و عروقی در ارتباط با شدت و میزان درگیری عروقی ارائه نماید.
بدیهی است نهایتا این مطالعات در ارائه خدمات مشاوره تغذیه ای مناسب تر به بیماران و بهبود کیفیت زندگی افراد با فاکتورهای خطر قلبی و عروقی موثر خواهند بود
.

 

 

آخرین بروز رسانی : 24 آبان 1400