سال نو مبارک.
تبریک سال نو
لوگو مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق
افیلیشن
تصویر دو
تصویر یک

اخبار اختصاصی

وبینار مراقبت های قلبی عروقی در بیماران دیابتی

وبینار مراقبت های قلبی عروقی در بیماران دیابتی

1401/12/23
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه نهایی  دانشجو پزشکی عمومی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه نهایی دانشجو پزشکی عمومی

1401/12/22
مدیریت بیماری های قلبی خاص در جراحی های غیر قلبی

مدیریت بیماری های قلبی خاص در جراحی های غیر قلبی

1401/12/18
مراقبت های قلبی عروقی در بیماران دیابتی

مراقبت های قلبی عروقی در بیماران دیابتی

1401/12/10
وبینار با عنوان مدیریت بیماران  قلبی خاص قبل از جراحی های غیر قلبی

وبینار با عنوان مدیریت بیماران قلبی خاص قبل از جراحی های غیر قلبی

1401/12/06
برگزاری دفاع پایان نامه نهایی دستیار قلب و عروق

برگزاری دفاع پایان نامه نهایی دستیار قلب و عروق

1401/09/14
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه نهایی دانشجو پزشکی عمومی

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه نهایی دانشجو پزشکی عمومی

1401/09/12
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه نهایی  دانشجو پزشکی عمومی

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه نهایی دانشجو پزشکی عمومی

1401/09/07
وبینار با عنوان

وبینار با عنوان "اصول حفاطت در برابر اشعه "

1401/09/02
برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه "روش های ارتقا سطح زبان انگلیسی در مقالات علمی "

1401/08/29
برگزاری وبینار با عنوان

برگزاری وبینار با عنوان " اصول حفاظت در برابر اشعه "

1401/08/17
برگزاری کارگاه روش های ارتقا سطح زبان انگلیسی در مقالات علمی

برگزاری کارگاه روش های ارتقا سطح زبان انگلیسی در مقالات علمی

1401/08/17
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه نهایی دستیار قلب و عروق

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه نهایی دستیار قلب و عروق

1401/07/30
برگزاری کارگاه  با عنوان

برگزاری کارگاه با عنوان " بین المللی سازی تحقیقات"

1401/05/25
وبینار با عنوان

وبینار با عنوان "پروفیلاکسی ترومبو آمبولی ریه در بیماران با ریسک بالا" برگزار شد.

1401/05/01
 کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی " چگونه یک مقاله را داوری کنیم " برگزار شد.

1401/04/29
کارگاه با عنوان

کارگاه با عنوان " چگونه یک مقاله را داوری کنیم؟"

1401/04/21
وبینار با عنوان پروفیلاکسی ترومبو آمبولی ریه در بیماران با ریسک بالا

وبینار با عنوان پروفیلاکسی ترومبو آمبولی ریه در بیماران با ریسک بالا

1401/04/15
آرشیو