لوگو مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق
تصویر یک
تصویر دو

اخبار اختصاصی

کارگاه آموزشی رایج ترین نظرات داوران در مورد مقالات محققان غیر انگلیسی زبان در حیطه پزشکی

کارگاه آموزشی رایج ترین نظرات داوران در مورد مقالات محققان غیر انگلیسی زبان در حیطه پزشکی

1400/07/27
جلسه دفاع پایان نامه پزشکی عمومی در روز یکشنبه 1400/06/14 در ساعت 12/30 به دلیل شیوع بیماری کرونا با حضور اساتید به صورت مجازی در مرکز قلب و عروق بیمارستان حشمت برگزار گردید .

جلسه دفاع پایان نامه پزشکی عمومی در روز یکشنبه 1400/06/14 در ساعت 12/30 به دلیل شیوع بیماری کرونا با حضور اساتید به صورت مجازی در مرکز قلب و عروق بیمارستان حشمت برگزار گردید .

1400/06/14
اطلاعیه برگزاری وبینار اصول حمایت های تغذیه ای در بیماری کووید-19

اطلاعیه برگزاری وبینار اصول حمایت های تغذیه ای در بیماری کووید-19

1400/05/26
اطلاعیه برگزاری کارگاه مجازی تازه های درمانی در بیماری های ایسکمیک (IHS)

اطلاعیه برگزاری کارگاه مجازی تازه های درمانی در بیماری های ایسکمیک (IHS)

1400/04/17
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

1400/03/25
اطلاعیه برگزاری کارگاه مجازی آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی

اطلاعیه برگزاری کارگاه مجازی آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی

1400/03/23
کنفرانس مجازی راهنمای تشخیصی و درمانهای کاردیووسکولار در بیماری کووید-19 برگزار گردید.

کنفرانس مجازی راهنمای تشخیصی و درمانهای کاردیووسکولار در بیماری کووید-19 برگزار گردید.

1400/03/12
اطلاعیه برگزاری کنفرانس مجازی راهنمای تشخیصی و درمانهای کاردیووسکولار در بیماری کووید-19

اطلاعیه برگزاری کنفرانس مجازی راهنمای تشخیصی و درمانهای کاردیووسکولار در بیماری کووید-19

1400/02/30
کنفرانس مجازی مقدمه ای بر بازتوانی قلبی داخل بیمارستانی و خارج بیماستانی برگزار گردید

کنفرانس مجازی مقدمه ای بر بازتوانی قلبی داخل بیمارستانی و خارج بیماستانی برگزار گردید

1400/02/25
اطلاعیه برگزاری کنفرانس مجازی مقدمه ای بر بازتوانی قلبی داخل بیمارستانی و خارج بیماستانی

اطلاعیه برگزاری کنفرانس مجازی مقدمه ای بر بازتوانی قلبی داخل بیمارستانی و خارج بیماستانی

1400/02/08
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

1400/01/31
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

1399/12/23
وبینار تخصصی کاردیولوژی هسته ای (Nuclear cardiology)

وبینار تخصصی کاردیولوژی هسته ای (Nuclear cardiology)

1399/07/02
آرشیو