پانزدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هشتمین همایش مداخلات پیچیده قلبی
لوگو مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق
افیلیشن
تصویر دو
تصویر یک

اخبار اختصاصی

پانزدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هشتمین همایش مداخلات پیچیده قلبی

پانزدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هشتمین همایش مداخلات پیچیده قلبی

1402/06/28
وبینار دارو درمانی در بیماران نارسایی قلبی

وبینار دارو درمانی در بیماران نارسایی قلبی

1402/06/18
کارگاه آشنایی با  مطالعات بقا و تفسیر نتایج آن

کارگاه آشنایی با مطالعات بقا و تفسیر نتایج آن

1402/06/13
کارگاه گسترش تحقیقات به عرصه بین المللی

کارگاه گسترش تحقیقات به عرصه بین المللی

1402/05/31
وبینار تنگی نفس در بیماران قلبی

وبینار تنگی نفس در بیماران قلبی

1402/05/30
کارگاه

کارگاه "آشنایی با مدل سازی بیماری های قلبی و عروقی و اصول تصویربرداری مولکولی در حیوانات کوچک آزمایشگاهی"

1402/04/28
وبینار مدیریت هایپرلیپیدمی

وبینار مدیریت هایپرلیپیدمی

1402/04/22
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو پزشکی عمومی

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو پزشکی عمومی

1402/04/15
کارگاه

کارگاه "آشنایی با اصول پاسخ دهی به داوری مقالات انگلیسی"

1402/04/11
دفاع از پروپزال دانشجوی پزشکی عمومی

دفاع از پروپزال دانشجوی پزشکی عمومی

1402/03/31
دفاع از پایان نامه دستیار تخصصی قلب و  عروق

دفاع از پایان نامه دستیار تخصصی قلب و عروق

1402/03/21
دفاع پروپزال دستیار تخصصی قلب و عروق

دفاع پروپزال دستیار تخصصی قلب و عروق

1402/03/21
کارگاه

کارگاه "آشنایی با متدولوژی ارزش تشخیصی تست های بالینی در مقایسه با استاندارد طلایی"

1402/02/31
دفاع از پایان نامه دستیار تخصصی قلب و عروق

دفاع از پایان نامه دستیار تخصصی قلب و عروق

1402/02/25
کارگاه

کارگاه "نحوه پاسخ دادن به نظرات داوری مقالات به زبان انگلیسی"

1402/02/23
دفاع از پروپزال دستیار تخصصی قلب و عروق

دفاع از پروپزال دستیار تخصصی قلب و عروق

1402/02/16
دفاع از پایان نامه دانشجو پزشکی عمومی

دفاع از پایان نامه دانشجو پزشکی عمومی

1402/02/07
وبینار مراقبت های قلبی عروقی در بیماران دیابتی

وبینار مراقبت های قلبی عروقی در بیماران دیابتی

1401/12/23
آرشیو